Marbäcksvägen 23  SKOTTORP

                              ( 500 m. norr om kyrkan)

Februari/Mars   Lördagar    10 -13

April - Maj         Vardagar    13 - 17
                          Lördagar    10 - 13

Juni - Augusti    Vardagar   10 - 17
                          Lördagar   10 - 14
 

Andra tider?   Kolla om vi är på plats!
 
 Verkstad affär         0430 - 20922

 Åke                          0430 - 20987
   "                             072 736 43 90

 Anders                    0430 - 21077
   "                             070 560 39 17
 
   

 Bussar och gruppbesök kan

 bokas på andra tider.

   
  info@skottorps-stengods.se

Sedan 1970