Marbäcksvägen 23  SKOTTORP

                              ( 500 m. norr om kyrkan)

  
 Öppet!
 Vardagar 10 - 16
 Lördagar 10 - 13

 
 


 Verkstad affär         0430-20922

 Åke                           0430-20987
   "                              072 7364390

 Anders                     0430-21077
   "                              070 5603917
 
   

 Bussar och gruppbesök kan även

 bokas på andra tider.

   
  info@skottorps-stengods.se

Sedan 1970