Marbäcksvägen 23  SKOTTORP

                              ( 500 m. norr om kyrkan)


                     
 

 Juli - Augusti      Vardagar   10 - 18
                            Lördagar   10 - 14
 

Andra tider?   ring och kolla !
 
 Verkstad affär         0430 - 209 22

 Åke                          0430 - 209 87
   "                             072  736 43 90

 Anders                    0430 - 210 77
   "                             070  560 39 17
 
   

 Bussar och gruppbesök kan

 bokas på andra tider.

   
  info@skottorps-stengods.se

Sedan 1970